HUR KAN GOTLAND VARA SÅ FINT?

Gotlands skönhet bevaras genom hårt arbete av många olika organisationer, såsom Gotlands kommun, lokala markägare och naturorienterade ideella organisationer. Gotlands kommun har en hel del resurser till hands för att bevara naturmiljön, där de bland annat investerar i infrastrukturprojekt som bidrar till att underhålla Gotlands fina landskap.

Lokala markägare spelar också en roll i bevarandet av Gotlands landskap. Det främst då de ofta använder sig av traditionella jordbruksmetoder som ökar den biologiska mångfalden i stället för att förstöra den. Genom denna kollektiva insats kan Gotlands skönhet bevaras för kommande generationer.

VILKA VERKTYG ANVÄNDS?

Om du själv vill ha en lika fin trädgård som trädgårdarna och landskapen på Gotland finns det några verktyg du behöver ha tillgängligt hemma. Bland annat en häcksax för att kunna hålla buskar och träd i form, en gräsklippare för att hålla gräset snyggt och prydligt, verktyg för att sköta rabatterna, kompost för att berika jorden med näringsämnen och bevattningssystem för vattning av blommor och växtlighet.

Annat som kan vara bra att ha hemma är en jordtermometer för att övervaka temperaturen i jorden, en pH-mätare för att kontrollera om jorden är för sur eller basisk, och en vattenmätare för att mäta vattentäkten i trädgården. Men du behöver heller inte ha alla verktyg som finns för att ha en lika fin trädgård som de på Gotland. Det räcker oftast med de mest vanliga verktyg såsom en gräsklippare och en vattenkanna. Du kan göra väldigt mycket med dina egna händer – men då gäller det att du är villig att arbeta och beredd på att bli smutsig.